Klik her for udvidet dagsorden
#23 - Løsning vedrørende lægedækning for beboerne i Landsbyen Sølund#1 - 1. behandling af budget 2020#2 - Forslag til nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling#3 - Anbefalinger for øjenområdet#4 - Styrkelse af indsatsen på kræftområdet#5 - DNV-Gødstrup: Godkendelse af tidspunkt for aflevering og ibrugtagning for Regionshospitalet Gødstrup#6 - DNV-Gødstrup: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2019#7 - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje" rapport for 2. kvartal 2019#8 - Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2019#9 - Kvartalsrapport Aarhus Universitetshospital Forum pr. 30. juni 2019#10 - Europæisk Kulturregion, afrapportering og godkendelse af ny strategi#11 - Bevilling til forskningsprojekt om kultur og landdistrikter#12 - Ny strategiplan for Midttrafik 2021-2024#13 - Regionshospitalet Randers: Anlægsbevilling til renovering af altaner#14 - Regionshospitalet Randers: Anlægsbevilling til kloakrenovering i Randers og Grenaa#15 - Regionspsykiatrien Randers: Anlægsbevilling til indretning af ambulatorium#16 - DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for Syd 2#17 - DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for Nord 3#18 - DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af etape 1#19 - DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af etape 2#20 - DNV: Godkendelse af fem anlægsregnskaber#21 - Godkendelse af første anlægsregnskab for Dansk Center for Partikelterapi#22 - Godkendelse af samarbejdsaftale med Sind Pårørenderådgivning om psykoedukationsforløb#24 - Godkendelse af flerårig handleplan for sundhedsinnovation#25 - Samarbejde om tiltrækning til og fastholdelse på "EUD - for alle"#26 - Orientering om spareplan i Hospitalsenhed Midt i budget 2020#27 - Orientering om medicinforbruget i Region Midtjylland efter 2. kvartal i 2019